Stöd föreningen för en aktiv Bygdegård Bli medlem

< Mer

   om...

BLI MEDLEM

Över-Enhörna Bygdegårdsförening

Lite historik om bygdegården:
Över-Enhörna bygdegård byggdes år 1937 av kyrkliga syföreningen i Över-Enhörna på initiativ av grevinnan Signhild Aminoff på Horns säteri. Lokalen skänktes till Enhörna församling då syföreningen upphörde 1976 och Enhörna församling återbördade år 2016 gåvan till Över-Enhörna bygdegårdsförening som detta år hade startat sin verksamhet. Föreningen äger nu fastigheten och är en ideel förening.

Byggnaden är kulturhistoriskt intressant och har många tidstypiska drag men även klassicistiska då den har inspirerats av högreståndsmiljö t ex entredelen med sina ovala fönster och dörromfattning. Invändigt på väggar och tak är lokalen också speciellt handmålad, troligtvis av dåtidens bästa dekorationsmålare Johan Spathon (då målningar i samma stil även finns på Horns säteri där grevinnan Aminoff bodde).

Fastigheten är eftersatt både ut- och invändigt och är därmed också i stort behov av restaurering. Föreningen söker EU-medel till detta och vi har påbörjat en del arbete med hjälp av antikvarisk medverkan (Stockholms Byggnadsantikvarier AB ).

I dagsläget har väggarna fått en rengöring och bättring av färg och lack på utsatta ställen. Ommålning av fönster och fönsterluckor pågår just nu. En ny dörr är även ditsatt.
Med förhoppning av att vi får EU- medel så fortsätter restaureringen av bygdegården i den takt det tar.

Stöd bygdegårdsföreningen för en aktiv och levande Bygdegård du med – Bli medlem!

STYRELSEN
Över-Enhörna Bygdegårdsförening

Stöd bygdegårdsföreningen för en levande Bygdegård – Bli medlem genom att sätta in 100 kr/år/person på bankgiro 696-2526 eller swish 1230691386

OBS! Glöm inte att skriva ditt/era namn och gärna epostadress vid inbetalning.

Fyll även i nedanstående formulär med dina uppgifter för vårt medlemsregister när du har betalat medlemsavgiften. Då vi ser att det är betalt mejlar vi en bekräftan om ditt medlemskap till dig.


* Obligatorisk

© ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Stöd föreningen

Bli medlem

Stöd föreningen

för en aktiv Bygdegård

> Bli medlem