Stöd föreningen för en aktiv Bygdegård Bli medlem

< Mer

   om...

BLI MEDLEM

Över-Enhörna Bygdegårdsförening

Varför behöver vi vara aktsamma om Bygdegården?
Enhörna Bygdegård utgör en kulturmiljö av högt kulturhistoriskt värde, Plan och bygglagens kap 8 § 13 är tillämplig (Emma Tibblin, Stadsantikvarie).

Det är av största vikt att ni som hyr bygdegården är aktsam om den.

  • Väggarna och taket är inte tapetserade utan målade av dekorationsmålare Spathon, som var en känd målare över hela Europa, och helt oersättliga!
  • De är målade med limfärg som löses upp av vatten och lätt förstörs vid beröring! Sätt därför inte upp någonting direkt på väggarna eller i taket, utan använd de krokar som föreningen satt upp.
  • Av samma anledning får inte levande ljus användas, batteriljus finns på gården.


Historik
Byggnaden uppfördes år 1938 som bygdegård och församlingshem på initiativ av Över-Enhörna kyrkliga Syförening som samlat in medel för att bekosta uppförandet. Ordförande för syföreningen och drivande i projektet var grevinnan Signhild Aminoff på närliggande Horns Säteri. Bygdegården ritades av greve Aminoff.

Kulturmiljön Enhörna Bygdegård
Enhörna Bygdegård är kultur- och byggnadshistoriskt intressant som ett tidsdokument med ett arkitekturhistoriskt värde genom sin välbevarade tidstypiska utformning. Den har till skillnad från andra bygdegårdar i kommunen undgått större renoveringar och är i stort sett helt intakt sedan uppförandet och betingar därför ett högt kulturhistoriskt värde inom kommunen. Den utgör en välbevarad helhetsmiljö både exteriört och interiört med detaljer av hög kvalitet och omsorg i utförandet. Den har en klassicistisk arkitektur som t ex hörnpilastrar med omvikta hörn, småspröjsade fönster med profilerade krön och fönsterluckor. Interiören är mycket välbevarad med fernissade golv, bröstningar, väggburet måleri, ursprungliga inventarier som stolar, hatthyllor, elementskydd, väggfasta bänkar m.m.

Bygdegården fyller också ett viktigt miljöskapande värde i sin placering på en liten höjd i landskapet. Som bygdegård och samlingsplats för socknen och med sin tillkomsthistoria betingar den ett betydande samhällshistoriskt värde.  Stöd bygdegårdsföreningen för en aktiv och levande Bygdegård du med
– Bli medlem!

STYRELSEN
Över-Enhörna Bygdegårdsförening

Stöd bygdegårdsföreningen för en levande Bygdegård – Bli medlem genom att sätta in 150 kr/år/person på bankgiro 696-2526 eller swish 1230691386

OBS! Glöm inte att skriva ditt/era namn och gärna epostadress vid inbetalning.

Fyll även i nedanstående formulär med dina uppgifter för vårt medlemsregister när du har betalat medlemsavgiften. Då vi ser att det är betalt mejlar vi en bekräftan om ditt medlemskap till dig.


* Obligatorisk

© ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Stöd föreningen

Bli medlem

Stöd föreningen

för en aktiv Bygdegård

> Bli medlem