Stöd föreningen för en aktiv Bygdegård Bli medlem

< Mer

   om...

Årsmöte 8 mars 15.00 - Över-Enhörna Bygdegårdsförening

 

Årsmöte


Söndagen 8 mars kl 15.00
Plats: Bygdegården
På mötet kommer vi förutom årsmötesförhandlingar att visa film som anknyter till att det är Kvinnodagen. Kaffe/te och kaka finns att köpa. Motioner är välkomna och skickas till info@overenhorna.se senast den 22 februari.  

1.   Årsmötets öppnande
2.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3.   Val av två personer justeringspersoner (att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll)
4.   Fastställande av dagordning
5.   Kallelse till årsmötet (Godkännande)
6.   Fastställande av röstlängd
7.   Verksamhetsberättelse för föregående år
8.   Styrelsens räkenskaper och bokslut för föregående år
9.   Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag från styrelsen
      a. Budget och verksamhetsplan för innevarande år
11. Behandling av inkomna motioner
12. Val av antal ledamöter i styrelsen
13. Val av föreningsordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Tid och plats för delgivning av protokoll
18. Mötets avslutande
19. Övriga frågor

 Dagordning för nedladdning

Dagordning - Årsmöte 2020 Dagordning - Årsmöte 2020 (45 KB)Övriga dokument till årsmötet för nedladdning

Välkomna!
Styrelsen


 


info@overenhorna.se

 

ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Box 25

151 96 Enhörna

© ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Stöd föreningen

Bli medlem

Stöd föreningen

för en aktiv Bygdegård

> Bli medlem