Stöd föreningen för en aktiv Bygdegård Bli medlem

< Mer

   om...

Bokning av Bygdegården: 2020-10-14


Datum: 14-okt-2020
Kapcitet: 1 (0% booked) Tillgänglig


Bokningsförfrågan för hyra av Överenhörna Bygdegård
Bokningsinformation samt villkor m.m.  


* Obligatorisk


Stora salen. Dagtid 08.00 - 16.30: 1000 kr
Stora salen. Kväll 17.00 - 22.00: 1000 kr
Lilla salen. Dagtid 08.00 - 16.30: 500 kr
Lilla salen. Kväll 17.00 - 22.00: 500 kr
Fredag 08.00 - söndag 13.00: 5000 kr
Fredag 08.00 - lördag 13.00: 3000 kr
Lördag 08.00 - Söndag 13.00: 4000 kr
Lördag 08.00 - 17.00: 2000 kr
Söndag 08.00 - 17.00: 2000 kr


Avbokningsavgift: 500 kr betalas om avbokning sker senare än 10 dagar före bokat datum.
Ovanstående priser gäller för privata arrangemang av normal omfattning.
Vid större arrangemang för företag och organisationer lämnar vi skräddarsydd offert.
Kök med inventarier ingår alltid i hyran.
Städning utförs av hyrestagaren innan hyrestiden gått ut.
Sopsortering: flaskor, ölburkar, papper, plast och annat återvinningsbart medtages alltid av hyrestagaren och lämnas på återvinningsstation.
I övrigt gäller de ordningsföreskrifter som framgår av utfärdad hyresförbindelse.
Avgift om lokalen ej är städad enligt föreskrift: 1 500 kr.
Faktura skickas via mejl till den som gjort beställningen.

Med anledning av att bygdegården är av kultur-historiskt intresse (se texten om ”historik om bygdegården” ) så måste vi vara väldigt begränsande kring vad som får sättas upp på väggar och/eller i tak.

Bokning ska ske minst 1 vecka innan avsett datum för bokningen.

Åldersgränsen för att få hyra Över-Enhörna Bygdegård är att hen ska ha fyllt 23 år.

Vi förbehåller oss rätten att kunna neka uthyrning om särskilda skäl skulle uppstå.

Ta kontakt med bygdegårdsföreningen för mer information.
Välkomna!
Kontakt med Över-Enhörna bygdegård Mobil 070-679 43 92

Bokningsinformation samt villkor m.m.

Jag bekräftar härmed 

Bokningsuppgifter
info@overenhorna.se

 

ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Box 25

151 96 Enhörna

© ÖVER-ENHÖRNA BYGDEGÅRDSFÖRENING

Stöd föreningen

Bli medlem

Stöd föreningen

för en aktiv Bygdegård

> Bli medlem